Jäsenrekisterin käyttö- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 10.2.2024

1. Rekisterin nimi
Tissarin Sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Tissarin Sukuseura ry
Yhteystiedot:

puheenjohtaja
Leena Tissari-Röppänen
leena.tissariroppanen[a]gmail.com

varapuheenjohtaja
Tapio Juutinen
tapio.juutinen[at]gmail.com

 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
jäsensihteeri
Juha Tissari, juhatissari50[a]gmail.com


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet ja osoitteet, tiedossa olevat syntymäajat ja -paikat, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Jäsenmaksutiedot ja Sukuviestilehden ryhmätilaustiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan: kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen, varsinainen henkilöjäsen, ainaisjäsen, vapaa jäsen. Kuuluminen joko Kangasniemen tai Pielaveden sukuhaaraan. Rekisteriin merkitään tarvittaessa sukuseuralta tilattujen kirjojen ja muiden tuotteiden tilaus- ja maksutiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin merkittävät henkilötiedot saadaan jäseniltä, heidän läheisiltään ja julkisista lähteistä. Maksujen suoritukset saadaan yhdistyksen kirjanpidosta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Rekisteriin tallennettuja tietoja käsittelee yhdistyksen hallitus. Tietoja ei luovuteta hallituksen ulkopuolelle ilman rekisteriin merkityn lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään hyvän tietoturvallisuuden mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee hallituksen nimeämien puheenjohtajan, taloudenhoitajan, jäsensihteerin ja sukututkijan tietokoneilla salasanalla suojattuna. Jäsensihteerillä on yksin oikeus muuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja. Jäsensihteeri päivittää muuttuneet tiedot vuosittain jäsenrekisteriin ja tallentaa sen uudella nimellä salasanalla suojattuna. Aiempien vuosien jäsenrekisterit säilytetään suojattuina toistaiseksi sukuseuran historiatiedoissa.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus tarkastaa omat tietonsa. Virheelinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Jos rekisteröity kuolee, eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä tai hänen osoitteensa jää tuntemattomaksi, poistetaan hänen tietonsa seuraavan vuoden jäsenrekisteristä ja siirretään historiatieto-osioon.

10. Jäsenrekisteriä koskeva informointi
Rekisterinpitäjä informoi jäsenrekisteriin liittyviä asioita yhdistyksen kotisivuilla ja tarvittaessa jäsenkirjeillä.