Sukukirjat

Tällä sivulla on lueteltu Tissarin Sukuseuralta ilmestyneet julkaisut. Kirjoja voit tilata siirtymällä Kauppa-sivulle.

Raija Järvenpää 2016: Tissarin sukua Kangasniemellä 500 vuotta

Tämän sukukirjan tiedot alkavat noin 1550-luvulla eläneestä Matti Tissarista ja päättyvät nykypäiviin. Kirja ei ole historiakirja, vaan siinä kuvataan historiallisia tapahtumia silloin, kun ne koskettavat Tissarin sukua ja vaiheita.

Sukukirja täydentää Jorma Tissarin sukukirjan tietoja. Siihen on lisätty aiemmin löytymättömiä henkilötietoja, korjattu aiemmasta sukututkimuksesta havaittuja virheitä ja tarkistettu joidenkin perheiden tietoja.

Kirja on suuren sivumäärän sivumäärän vuoksi kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisältää kertomuksia, valokuvia, lehtileikkeitä ja muuta aineistoa entisajan elämästä. Kirjassa on paljon suvun jäsenten kertomia tarinoita.

Ensimmäisen osan etukannessa on kuva Meikkulan myllystä ja takakannessa kuvat myllyn kivistä ja vesivoimalla pyörivästä siipipyörästä. Kansien sisäaukeamalla on yleiskartat vuosilta 1863 ja 1939.

Kirjan toisessa osassa on 1781 sukutaulua perheellisistä suvun jäsenistä lapsineen. Kirjassa on noin 10000 nimeä.

Taulujen avulla löydätte sukujuurenne ja pystytte hakemaan esi-isiänne aina suvun kantaisään saakka.

Kirjan etukannessa Kangasniemen Tissarin kylällä elänyt kansanmies ja suvun perinteiden vaalija Erkki Tissari esittelee Salmenkylässä sijaitsevan Meikkulan vuonna 1794 rakennettua aittaa kädessään vanha puulapio. Takakannessa on kuvat Meikkulan aitan nurkasta ja Meikkulan kiviaidoista. Kansien sisäaukeamalla on Tissarinkylän ja Kauppilan kylän peruskartat vuodelta 1972.

Ensimmäisen osan sivumäärä on 462 ja toisen osan 664.

Kirjojen ISBN numero on 978-952-93-7294-2.

Raija Järvenpää 2002: Pielavetisen sotilaan Tissaris Matti Matinpojan jälkeläisiä 1700-luvulta lähtien

Kirja nro ISBN 952-91-4534-9

Tissarin suvun kantakotina oli vanhojen asiakirjojen mukaan jo 1500-luvulla Kangasniemi. Myöhemmin Tissareita on muuttanut runsaasti etenkin Pielaveden seudulle, jonne on muodostunut oma huomattava sukuhaaransa. Pielaveden haaran Tissareita on runsaasti myös muualla Pohjois-Savossa.

Julkaistu sukukirja kertoo 1700-luvun sotilaan Matti Matinpoika Tissarin elämästä ja perheestä sen, minkä Pielaveden kirkonkirjat kertovat, sekä hänen jälkeläisistään, joita tähän mennessä on puolisoineen ja lapsineen kirjaan löydetty noin 3000 henkilöä. Joidenkin elämästä tiedetään paljonkin, toisista vain nimi, syntymä- ja kuolinajat.

Kirjassa on 456 sivua, valokuvia noin 200 sekä runsaasti karttoja, piirroksia ja suvun jäsenten autenttisia kertomuksia. Kirjan etukannessa on kuva tuulimyllystä, jonka on alunperin rakentanut Fredrik Fabian Tissari 1800-luvun lopulla. Nykyään mylly on kunnostettuna Pielaveden Säviällä.

Uusi kaksiosainen ja vuonna 2002 julkaistuun tutkimukseen uutta tietoa tuova Pohjois-Savon Tissareita käsittelevä sukukirja julkaistaan vuonna 2023. Lue lisää täältä.

Jorma Tissari 1986: Tissarin sukua vuosisatain takaa

Kirja nro ISBN 951-99713-5-1

Sukirjassa on tietoa Tissarin suvusta ja sen vanhoista asumisista, suvun jäsenistä kolmen varhaisimman vuosisadan aikana, suvun nimestä ja sukuseurasta. Sukukirja sisältää yli 70 sukutaulua, joissa on tietoja lähes 500:ta suvun jäsenestä 1500-, 1600- ja 1700-luvuilta. Kirjassa on 128 sivua.

Sukututkimuksessa kaikki sukuhaarat johtivat Kangasniemen kantakodissa eläneisiin Matti Tissariin (s. noin 1540-1560), hänen poikaansa Matti Matinpoika Tissariin (s. noin 1570-1590, k. 1600-luvun puolimaissa) sekä tämän kolmeen poikaan Matti Matinpoika Tissari nuorempaan (s. noin 1610-1615), Paavo Matinpoika Tissariin (s. noin 1610-1625, k. ennen vuotta 1687) ja Lauri Matinpoika Tissariin (haud. 26.2.1696). Kaikki Tissarin suvun haarat ovat polveutuneet kolmesta viimeksi mainitusta veljeksestä.