Uutiset

Pielaveden kirjaan päivitetään tietoja

10.11.2020

Tissarin Sukuseura päivittää vuonna 2002 julkaistua ”Pielavetisen sotilaan Tissaris Matti Matinpojan jälkeläisiä 1700-luvulta lähtien”-nimistä sukukirjaa, jonka painos on lopussa. Suvun tutkijana ja kirjan kokoamistyön vastuuhenkilönä on Raija Järvenpää.

Suvun tutkija on jo saanut joitakin perheitä koskevia henkilötietoja. Tietoja pitää edelleen tarkentaa ja pyytää ao. henkilöiden lupa tietojen julkaisemiseen. Sukuseura toivoo kirjaan tulevien tietojen päivittämistä marraskuun 2020 aikana alla olevien ohjeiden mukaisesti. Kirjan päivittämisen tilanteesta tiedotetaan myöhemmin, kun henkilötietojen tilanteesta ollaan luotu kokonaisarvio.

Henkilötietolaki antaa ohjeita, kuinka elossa olevien henkilöiden tietoja tulee käsitellä. Jokaisella elossa olevalla sukukirjaan tulevalla henkilöllä on oikeus kieltää tai sallia tietojensa julkaisu ko. kirjassa ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai kirjeellä. Samoin jokaisella on oikeus tarkistaa ja korjata häntä ja perhettään koskevia tietoja tai poistaa tiedot, joita hän ei halua julkaistavaan kirjaan.

Tietojen päivittämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1)    Uudet, päivitetyt tiedot pyydetään lähettämään ensisijaisesti sukuseuran nettisivuilta löytyvän Omat tiedot -lomakkeen kautta. Huomaa, että elossa olevien henkilöiden tietojen tallentamiseen tarvitaan henkilösuojalainsäädännön takia henkilön oma suostumus. Sukututkija on lähemmin yhteydessä, mikäli tarvetta tietojen antamisen jälkeen ilmenee.

2)    Tietojen tarkistus voidaan tehdä myös erillisillä henkilötietolomakkeilla, joita saa tilattua tutkijalta sähköpostitse täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi. Kun palautatte korjatut ja tarkistetut tiedot, pitäisi jokaisen elossa olevan täysi-ikäisen henkilön tiedoissa olla hänen allekirjoituksensa julkaisulupaa varten, myös puolison, puolison vanhempien ja täysi-ikäisten lasten.

Sukuseuran Sukututkimusrekisteriin tulevia henkilötietoja käsitellään Sukututkimuksen käytännesääntöjen mukaan. Henkilötietojanne ei luovuteta ”kolmansille” henkilöille kysymättä teiltä lupaa (esimerkiksi kadonnut sukulainen). Lisää tietoa asiasta löytyy osoitteesta www.genealogia.fi/kaytannesaannot

Kirjaa varten lähetetyt valokuvat palautetaan, jos niin on sovittu. Valokuvia otetaan edelleen vastaan mieluimmin sähköpostilla toivoen, että ne on skannattu resoluutiolla 300-600 dpi, jotta kirjapainolla on myöhemmin mahdollista saada niistä hyvätasoisia kuvia kirjaan.

Ajankohtaista tietoa sukuseuran toiminnasta ja tapahtumista tarjoavien nettisivujen lisäksi sukuseuralla on myös Facebookissa suljettu ryhmä nimellä Tissarit. Siellä on mahdollisuus keskustella sukua koskevista asioista ja kuulla suvun jäsenten kuulumisia ja vaikkapa löytää uusia suvun jäseniä.

Kiitos Sinulle jo etukäteen tiedoistasi. On hyvä saada suvun tiedot talteen tulevia sukupolvia varten.

Tissarin Sukuseura ry.

Raija Järvenpää                                                            

Salo-Syrjälä 35, 16730 Kutajärvi                                 

jarvenpaa.raija@gmail.com                                         

040-834 9318                                                                

25.08.2021Pielaveden sukuhaaran sukukirjan valmistuminen ja 40-vuotisjuhla 2022
10.11.2020Pielaveden kirjaan päivitetään tietoja
08.07.2019Pielaveden sukuhaaran sukukirjan päivitys